เกี่ยวกับเรา

ประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงมากว่า 10 ปี

บริษัท ไพรอนันต์ พาวเวอร์ จำกัด

บริษัทของคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ และมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากด้วยประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงมากว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ติดตั้งระบบฯมาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 เมกะวัตต์…

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

ดำเนินงานแบบครบวงจร (One Stop Service)

อุปกรณ์ในการติดตั้งได้รับมาตรฐานระดับสากล

ทีมงานติดตั้งที่มีความชำนาญ ออกแบบการติดตั้ง
ให้มีความทันสมัย และดำเนินงานรวดเร็ว

บริการหลังการขายที่มากกว่าความพึงพอใจคือความประทับใจ

ติดตั้งระบบฯ

มาแล้วไม่ต่ำกว่า
30 เมกะวัตต์

Scope of Service

งานบริการของเรา

สำรวจ ออกแบบ จัดซื้อ

สำรวจความเป็นไปได้ ก่อนทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมงานของเราจะเข้าไปสำรวจหน้างานเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้…

ยื่นเอกสารทางราชการ

ยื่นเอกสารแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (อ.1), ยื่นเอกสารขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ,ยื่นเอกสารอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า…

ติดตั้งและตรวจสอบระบบการทำงาน

สำรวจความเป็นไปได้ ก่อนทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมงานของเราจะเข้าไปสำรวจหน้างานเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้…

สำรวจ ออกแบบ จัดซื้อ

เมื่อทำการสำรวจและออกแบบการติดตั้งเสร็จแล้ว คุณลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดวันที่ให้ทีมงานของเราเข้าไปติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ซึ่งทีมงานของเรา…

บริการหลังการขาย

บริการตรวจสอบค่าพลังงาน, ทำความสะอาดแผง, ตรวจสอบระบบการทำงาน

คำว่า “ ดีที่สุด ” จะมีในงานของเราเสมอ

“ The best ” always in our works.

Portfolio

ผลงานที่ผ่านมา

Standard

มาตรฐานการติดตั้ง

  • ติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งการไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา มาตรฐาน วสท. 022013-22

โครงการที่ประสบความสำเร็จ

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

การออกแบบที่ไม่ซ้ำใคร

วิศวกรรมอุตสาหการเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
RECENT NEWS

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จาก PAPOWER

โซล่าเซลล์ โรงงานอุตสาหกรรม (Solar Rooftop) คืนทุนให้ภาคธุรกิจด้วยโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ โรงงานอุตสาหกรรม (Solar Rooftop) คืนทุนให้ภาคธุรกิจด้วยโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงานอุตสาหกรรมด้วย Solar Rooftop คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์

อ่านเพิ่มเติม

ลงทุน 0 บาททำได้จริง

สำหรับ ธุรกิจโรงงานอุตสาหรกรรม ที่ต้องการ ติดตั้งโซล่าเซลล์

ติดตั้งโซล่าเซลล์ฟรี ค่าไฟฟ้าตั้งแต่ 800,000 บาท ขึ้นไป

มีสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์

สินเชื่อที่คุณกู้สามารถผ่อนชำระได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแม่แต่บามเดียวและยังให้คุณเป็นเจ้าของระบบโซล่าเซลล์แบบฟรีๆ พร้อมช่วย ลดค่าไฟ และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธรกิจอีกด้วย