หากคุณเป็นเจ้าของโรงงานที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อาจเป็นทางออกที่คุณต้องการ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมสิ่งต่างๆ ที่คุณอาจต้องรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน รวมถึงประโยชน์ สถานที่ติดตั้ง ควรติดตั้งช่วงเวลาไหน ติดตั้งอย่างไร และปัจจัยที่ต้องพิจารณาต่างๆ
การติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงานอุตสาหกรรมด้วย Solar Rooftop คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานนั้นจะเข้ามายังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ทุกชนิด โดยระบบไฟฟ้าจะมีการเชื่อมต่อจากระบบติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน Solar Rooftop และระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าในส่วนภูมิภาค ข้อดี ก็คือ สามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้งานเอง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดค่าไฟในแต่ละเดือน ช่วยให้ประหยัดเงินหรือประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น นอกจากนั้น หากมีการผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้ อุปกรณ์ควบคุมก็จะนำไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟของการไฟฟ้ามาใช้งานเพื่อทดแทน

ทำไม โซล่าเซลล์ โรงงาน จึงคุ้มค่าสำหรับการใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ? ประโยชน์ของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน

การติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน หรือการนำระบบ Solar Rooftop มาใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีประโยชน์มากมาย โดยประโยชน์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการประหยัดต้นทุน ด้วยการติดโซล่าเซลล์ โรงงานสามารถลดค่าพลังงานได้ถึง 75% นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ยังเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งหมายความว่าจะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่าแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมมาก การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทำให้โรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและปรับปรุงโปรไฟล์ด้านความยั่งยืนได้ (sustainability index) นอกจากนี้ พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีความเป็นอิสระด้านพลังงาน ซึ่งหมายความว่าโรงงานต่างๆ สามารถผลิตพลังงานได้เอง โดยลดการพึ่งพาโครงข่ายไฟฟ้า นี่อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับหรือหยุดชะงักเป็นประจำ ดังนั้น เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมหันมาติดโซล่าเซลล์มากขึ้น ย่อมช่วยให้ประหยัดค่าไฟแต่ละเดือนได้มาก คุ้มค่าน่าลงทุน เพราะโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก และเมื่อมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา นอกจากประหยัดค่าไฟแล้ว ยังช่วยลดความร้อนของหลังคาและลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

สถานที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สำหรับโรงงาน

ในการเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ขนาดพื้นที่หลังคาที่มีอยู่ เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาได้ (solar rooftop) หากมีพื้นที่เพียงพอ การติดโซล่าเซลล์บนพื้นดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหากการติดตั้งบนหลังคาไม่เหมาะสม การวางแนวของหลังคาก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์จำเป็นต้องได้รับแสงแดด ร่มเงาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรพิจารณา เนื่องจากการบังแสงสามารถลดการผลิตพลังงานของแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างมาก การประเมินพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างมืออาชีพสามารถช่วยระบุตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับแผงโซล่าเซลล์ได้